Monday, 10 April 2017

Anak Muda Berganding Bahu Dalam MRA

Malaysian Relief Agency(MRA) adalah organisasi bantuan  kemanusiaan yang berdaftar di bawah Akta Pemegang  Amanah  1952 (PPAB 20/2010)..Ia bertujuan  membantu mereka yang memerlukan samada dalam negeri ataupun luar negara. Bantuan diberi merangkumi akibat bencana alam atau konflik. MRA sebuah organisasi yang tidak bermotifkan keuntungan.

Keadaan seperti telah menarik anak muda seperti Alex Bin Dennis untuk turut menabur bakti kepada masyarakatnya di Sabah. Beliau berasal dari Tawau, Sabah dan telah dilantik sebagai Penyelaras MRA Sabah.

Berumur 32 tahun dan kini berkhidmat di Unit Pembangunan Masyarakat Merotai Sabah.

Anak muda berbangsa Toraja ini begitu gigih naik turun ke Kuala Lumpur untuk mengikut kursus ataupun program yang dianjurkan oleh MRA Pusat.

Kerja kemanusiaannya merentas batas kaum dan agama. Atas nama kemanusiaan Alex turun membantu mereka yang ditimpa bencana alam dan orang yang terlantar.

Menurut Alex , beliau tidak menghadapi sebarang masalah untuk memohon cuti dalam melakukan kerja-kerja kebajikan ataupun turun ke lapangan bagi membantu masyarakat yang ditimpa musibah.

Beliau juga aktif dalam pengakap.Jadi tidak hairanlah beliau diberi kepercayaan dan dilantik sebagai Penolong Pesuruhjaya Pengakap daerah Tawau, Sabah.


Alex Bin Dennis Penyelaras MRA Sabah.Oleh MRA Penang.
mrapenang@gmail.com

No comments:

Post a Comment